Wat gebeurd er tijdens het 1e consult

Baby’s en kinderen 
Ik vraag de ouders om één of meerdere foto’s van hun kind(eren) mee te nemen. Deze foto’s zijn een belangrijk hulpmiddel voor mij.

Aan het begin van het consult zal ik me, aan de hand van de foto(‘s), in stilte afstemmen op de kinderen. Je hoeft dus niet eerst “je hele verhaal op tafel te leggen”. Vervolgens zal ik u vertellen hoe uw kind(eren) de wereld beleefd op dat moment. ( in mijn beleving)
Het is daarbij belangrijk dat je een duidelijke vraag hebt voor je naar me toe komt. Dit voorkomt dat ik allerlei informatie uit verschillende gebieden ga vertellen. Een uur vol informatie vanuit het perspectief van je kind is op zichzelf natuurlijk best interessant om te horen, maar daar gaat het tijdens het consult niet om. De bedoeling van dit consult is juist om vraagstukken over de (gezins)situatie en de hulpvraag te helpen oplossen.

Een ander belangrijk uitgangspunt van mijn werkwijze: Ik kies er bewust voor om in eerste instantie alléén met ouders/opvoeders te werken, dus zonder dat uw kinderen erbij zijn.
De reden waarom ik in eerste instantie alleen met de ouders werk is eigenlijk heel simpel: het is niet fijn voor kinderen als volwassenen over hen praten terwijl ze zelf in de ruimte zijn.
Zeker niet als het gesprek over problemen in de opvoeding gaat.
Daar komt nog bij dat de oorzaak van gedrags-, gezondheids- of gezinsproblemen vaak alléén bij het ‘lastige’ of ‘zieke’ kind wordt gezocht.

bomenVoor alle duidelijkheid: natúúrlijk moet je medisch advies inwinnen als je kind niet gezond is.  “Als ik voel dat het belangrijk is om met je kind naar een dokter of specifieke therapeut te gaan, zal ik je zeker doorverwijzen.”
In mijn ervaring houden kinderen met ‘lastig’ gedrag of met ‘kwaaltjes’ hun omgeving vaak ook een spiegel voor. Met andere woorden: als een kind ‘probleemgedrag’ vertoont, of niet lekker in zijn vel zit, dan kán dat betekenen dat het échte probleem op een ander vlak ligt. Bijvoorbeeld:Als ik zelf oververmoeid ben dan zit mijn kind negen van de tien keer ook niet lekker in zijn vel en is hij ‘lastig’.
Als je dan gaat zoeken naar oplossingen om het kind weer ‘normaal’ te laten functioneren, doe je aan symptoombestrijding.”
Daarom zal ik ook bij u als ouder bekijken wat de eventuele spiegels met uw kind(eren) zijn.
Ieder consult is anders, omdat ook iedere hulpvraag anders is. Soms kan ik ‘vrijwel direct’ tot de kern doordringen, omdat ik heel duidelijk zie en voel waar het om gaat. Soms kom ik langs allerlei omwegen bij het eigenlijke thema uit. En soms kom ik met informatie die we al pratend eerst moeten overleggen voordat we het beiden begrijpen. Dat gebeurt vooral als ik dingen zie en voel die voor kinderen heel belangrijk zijn, maar waar volwassenen soms onbewust aan voorbij gaan.

Jongeren en volwassenen
Tijdens het 1e consult komt naar voren wat mijn belevingen zijn met betrekking tot uw hulpvraag. Kan ik iets voor u betekenen ? Wat ervaar ik tijdens het psychometreren ? Hoe ervaart u de 1e inleiding tot behandeling door een natuurgeneeskundig therapeut. Vanuit daar bekijken we samen of we een afspraak maken voor een vervolgconsult. Soms start ik gelijk met behandelen tijdens het 1e consult en een andere keer pas tijdens het 2e consult.