Consult bij praktijk de Nerven

Een consult voor ouder en baby:
Baby’s kunnen o.a. bij mij terecht :

  • Wanneer ze veel, zonder aanwijsbare oorzaak huilen
  • Met buikklachten
  • Wanneer ze over het algemeen heel onrustig zijn
  • Moeilijke (in) slapers
  • Moeite hebben met het tot zich nemen van voeding
  • Na een zware bevalling/ zwangerschap
  • Na vroeggeboorte, tang/vacuümverlossing, keizersnede

De eerste behandeling vind plaats samen met de ouder en je/jullie kind of u brengt een foto van uw kind mee. Daarna zal ik vaak in eerste instantie verder gaan via de ouder voor het kind en de ouder.
U leert uw kindje beter kennen en daarbij ook uzelf als ouder.

Kinderen tot zeven jaar
neem ik mee in een wereld van creativiteit.
Op ‘n speelse manier laat ik ze kennismaken met de universele levensenergie, en daarbij hoe ze die kunnen gebruiken om gewoon lekker zichzelf te zijn.

Door daarnaast samen te tekenen, kleien en verven komen ze in contact met zichzelf.
Ook toneel spelen, stampen en dansen gebruik ik om zo de kinderen naar zichzelf te laten kijken en te laten ervaren :
“Wat hoort wel bij mij en wat hoort niet bij mij.”
En wanneer zit ik echt lekker in mijn vel !

Vaak zie je dat deze jonge kinderen zich spiegelen aan de ouders.
Daarom nodig ik ook hen uit om eens naar zichzelf te kijken en hun relatie met hun kind.

Dit gebeurd natuurlijk op een moment wanneer het kind hier niet bij aanwezig is.
Als het kind er is, gaat al mijn aandacht naar het kind.
Door zowel de ouder als het kind bij het proces te betrekken kunnen we samen de communicatie tussen ouder en kind optimaliseren zodat er weer harmonie ontstaat.

Kinderen ouder dan zeven jaar
hebben al een goed beeld van zichzelf. Ze kunnen ook het verschil tussen zichzelf en anderen goed signaleren. Ze weten vaak waarom ze bij mij komen.
Dit is dan ook het uitgangspunt van het eerste gesprek.
Via verhalen kan ik bij hen een bewustwordingsproces op gang brengen. Daarnaast kan ik hen via toneel zichzelf in een ander laten verplaatsen. De energiespelletjes die ik hen aanbied zowel in de buitenlucht als binnen nemen ze dankbaar aan. Ze kunnen daarbij ook goed benoemen wat ze voelen en wat er veranderd in hun lichaam.

Aanvulling voor beide leeftijdsgroepen:
Naast de bovenstaande activiteiten heb ik alle elementen van de natuur verwerkt in mijn praktijk waar ik ook dankbaar gebruik van maak tijdens een consult.

De kinderen geven mij door hun “spelvoorkeur” aan wat ze op dat moment nodig hebben. Zo kan ik zien waar de blokkades zitten, en deze verhelpen zodat hun zelfgenezend vermogen weer in werking treed.

Naar aanleiding van de eerste ontmoeting met ouder en kind en de hieruit voortkomende informatie, geef ik aan wat ik voor het kind kan betekenen en welke activiteiten daarbij aansluiten.
Het kan ook zijn dat ik met de ouder en het kind een wandeling ga maken in de bossen. Dan vind het consult buiten plaats.

De kinderen zelf ervaren de consulten als een leuk uurtje, waar ondertussen ook een veranderingsproces in gang word gezet.

Bij welke klachten kan ik je helpen ?

Het zijn er eigenlijk teveel om op te noemen, maar om u toch een beeld te geven.
Oa. ’s Nachts niet goed (door) slapen, angst, moeite met sociale contacten,concentratiemoeilijkheden ,teruggetrokken of
druk gedrag , hoog – sensitiviteit, boosheid, verdriet, rouwverwerking.
Of gewoon wanneer je niet lekker in je vel zit en je weet niet zo goed waarom.

Jongeren en volwassenen

Bij jongeren en volwassenen zal ik na een eerste gesprek bepalen wat ik voor hen kan betekenen. Vaak hebben ze dagelijks last van hun klachten. Is dit het geval dan gaat mijn aandacht eerst naar deze klacht zodat de pijn/klacht af kan nemen.
Want wanneer u pijn heeft word u daar de hele dag mee geconfronteerd en is er vaak geen ruimte om andere dingen met volle aandacht te kunnen aanschouwen.
Vanuit daar kunnen we dan samen bekijken waar de oorsprong van de klacht ligt. Zodat de cliënt uiteindelijk zelf in staat is om de klacht te voorkomen of snel te verhelpen.
Ik werk op een holistische wijze.
D.w.z. dat ik de problematiek vanuit het geheel bekijk: het fysieke, emotionele,mentale en spirituele lichaam staan hierbij met elkaar in verbinding.
Krijgt u vanuit de reguliere geneeskunde te horen dat u ermee moet leren leven.
Heeft u emoties die u in de weg staan, waar u zelf geen grip op heeft ?
Zit u niet lekker in uw vel ?
Dan kan een holistische behandeling verlichting brengen.