Werkwijze en effecten van de behandeling

Werkwijze
Als natuurgeneeskundig therapeut heb ik een holistische visie op gezondheid. Ik beschouw lichaam en geest als een onlosmakelijke energetische eenheid.
Daarom hanteer ik de volgende uitgangspunten:

  • Een mens beschikt over een stoffelijk lichaam en een persoonlijk energieveld (aura).
  • De aura is gelaagd en bestaat uit een emotionele, mentale en spirituele laag. Het stoffelijk lichaam en de aura staan in voortdurende wisselwerking met elkaar.
  • Paranormale therapie heeft altijd invloed op het gehele energetische systeem van een cliënt, dus zowel op het stoffelijk lichaam als op de aura.
  • Ziekte wordt in de paranormale therapie gedefinieerd als gebrek aan doorstroming in het gehele energetische systeem.
  • Als natuurgeneeskundig therapeut ben ik in staat om de blokkades in het systeem waar te nemen en te duiden.
  • Ik draag genezende kosmische energie op de cliënt over en stimuleer daarmee zijn/haar zelfgenezende vermogen.

Effecten van de behandeling

De cliënt kan tijdens de behandeling warmte, kou, tintelingen, of een loom makend gevoel van ontspanning ervaren. Voor het resultaat van de behandeling zijn deze gewaarwordingen niet van belang. Ook mensen die tijdens de behandeling niets voelen, kunnen profijt hebben.

Het is mogelijk dat
:
De klachten niet verminderen maar zelfs tijdelijk toenemen. Dat is geen reden tot ongerustheid. Het betekent juist dat de genezende energie actief is en doorstroming bevordert.