Privacy-verklaring

Privacy verklaring
Voor een juiste behandeling is het noodzakelijk dat ik een dossier aanleg.

Uw dossier bevat aantekeningen over uw hulpvraag, de anamnese en de behandeling(en).

Ik ga zorgvuldig om met deze gegevens en als uw therapeut ben ik de enige die hier toegang toe heeft. Daarbij heb ik een beroepsgeheim als voorgeschreven door de RBCZ en de V.B.A.G.

Uw expliciete toestemming is nodig als ik u doorverwijs naar een andere hulpverlener.

Enkele gegevens heb ik nodig voor uw factuur:
– naam, geboortedatum, adres, telefoon, mailadres
– zorgrelatienummer
– de datum van het consult
– het bedrag van de factuur

Dit is nodig voor mijn eigen administratie en voor u van belang voor het indienen
van uw factuur bij uw ziektekostenverzekeraar i.v.m. de vergoeding.

Het dossier wordt 20 jaar bewaard, conform wettelijke bewaartermijn.

Tijdens het werken met cliënten waarborg ik de privacy (AVG) als omschreven door de VBAG.  Dit geldt ook voor de Covid-19 norm.